Logo_Gasebacken

Rut
Rot

Teknisk fastighetsfövaltning

En gedigen och väl planerad teknisk förvaltning gagnar både fastighetsägaren och hyresgästen. Vi förvaltar fastigheten så att värden ökar för alla parter. En aktiv förvaltning ger nöjda hyresgäster och en lägre omsättningstakt på in- och utflytt vilket i sin tur minskar kostnaderna för fastighetsägaren.

SollefteåAtt förvalta efter en väl budgeterad och kalkylerad förvaltningsplan ökar livslängden på förbrukningsvaror och minskar det generella slitaget på fastigheten,
vilket bidrar till en bättre förräntning.

Våra tekniska förvaltare övervakar fastighetens allmänna tekniska status. De hjälper till med planering av fastighetens förebyggande underhåll och samordnar insatser vid skador som kan uppstå. Den tekniska förvaltaren driver försäkringsärenden åt fastighetsägaren.

Minskade kostnader för uppvärmning är ett prioriterat område eftersom det har så stor inverkan på fastighetens kalkyl och också på vår miljö. Att fastigheten uppfyller myndighetskrav när det gäller hissar, radon och brandskydd är andra vanliga arbetsområden. Den tekniske förvaltaren jobbar nära fastighetsskötaren som mer handgripligt tar tag i det som behöver justeras på fastigheten.

Vi förvaltar ca 1.100 lägenheter i dagsläget med tyngdpunkt på södra och mellersta Sverige.

Kontakta oss gärna för offert på enskilda eller större uppdrag.