Logo_Gasebacken

Rut
Rot

Uppdrag med ROT-avdrag

ROTVi bygger gärna hos dig med hjälp av Statens ROT-avdrag. Du får utnyttja 50.000/år och person.


Du kanske vill kakla om ett badrum, renovera ett kök, lägga nytt tak, bygga om tvättstugan, bygga en altan till huset, bygga ett garage till huset, måla om några rum, kanske en ny tapet i vardagsrummet... Vi gör allt det som ROT-avdraget tillåter!

Kontakta oss gärna för offert och planering.

Här är en snabbguide till ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.


ROT-avdragets storlek

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Här är en mer detaljerad förklaring

 OK för skatteavdrag  Inte OK (inget avdrag)
Borra brunn på tomten och att vattnet är avsett för bostaden. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Anlägga gräsmatta
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin

Reparera mur/staket
Renovering och ombyggnad av badrum Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Till exempel inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

Bygga garage som byggs samman med bostadshus

Bygga friliggande garage
Bygga altan (trä) som fästs vid huset Bygga uteplats i annat material på samma plats (inte fäst vid huset)

Bostadsrättsinnehavare

Även innehavare av bostadsrätter har möjlighet att göra skatteavdrag för ROT-arbeten, men fler tjänster är inte OK än om du äger ett småhus. Ett par grundkrav är att bostadsrättsinnehavaren måste ha underhållsansvar för arbetet och att det ska utföras inne i lägenheten.

På Skatteverkets webbplats finns en lång lista med exempel på tjänster som ger eller inte ger rätt till skatteavdrag. Även hushållsarbeten (”hushållsnära tjänster”) finns med.

Du ska äga och bo i huset

Det är ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter samt fritidshusägare som kan använda sig av avdraget. Om- eller tillbyggnaderna ska gälla det egna hemmet eller ett fritidshus. Du kan inte göra avdrag för ett hus som du hyr ut till någon annan.

Om ni är flera personer som äger ett hus tillsammans kan var och en begära skatteavdrag upp till maxgränsen. Det gäller oavsett om ni är ett par (gifta eller sambor) eller flera ägare. Ni kan själva komma överens om hur ni fördelar det skatteavdrag som går att få mellan er. Det räcker med en faktura även om skatteavdraget fördelas på flera ägare, men det måste framgå av fakturan hur fördelningen ska göras, med namn och personnummer.

Hantverkare måste ha F-skatt och lämna tydlig faktura

Företaget eller hantverkaren som anlitas måste ha F-skattsedel. Det går att anlita utländska hantverkare, men de ska då ha en skattsedel som motsvarar den svenska F-skattsedeln. Den du anlitar ska lämna tydligt specificerade fakturor, där materialkostnad och arbetskostnad hålls isär! (Det statliga stödet gäller enbart arbetskostnaden – inte till material, resor osv.)

Om du är osäker på ifall företagaren har F-skatt och betalar sina skatter och avgifter kan du få besked från Skatteverket. Ring Skatteupplysningen, tfn 0771-567 567.

Företaget gör avdraget direkt på fakturan

Det ska framgå tydligt av fakturan du får att en del av arbetskostnaden ska betalas via skattereduktion. De pengarna behöver du inte ligga ute med – företaget ska i stället få dem direkt från Skatteverket, genom att skicka fakturan även dit.

Eftersom det inte får råda någon tvekan om vems utrymme för skatteavdrag som ska utnyttjas kan företaget begära att du ska lämna lite mer uppgifter än vanligt inför faktureringen, bland annat personnummer och fastighetsbeteckning. Företagaren måste lita på att du har rätt till det skatteavdrag som tas upp på fakturan. Han kan kräva att det ska finnas en klausul om att du ska betala en kompletterande faktura ifall det skulle visa sig att du inte har utrymme för så stor skattereduktion som anges.


Faktura

Upp till 50 000 kr i avdrag per person och år

Man kan få skatteavdrag för halva arbetskostnaden, dock högst för 100 000 kronor per person och år. En ensam ägare kan alltså betala upp till 50 000 kronor genom skatteavdrag. Om huset har två ägare kan den sammanlagda skattereduktionen bli högst 100 000 kronor.
Men hur mycket av ROT-arbetena som i praktiken går att betala med hjälp av skatteavdraget beror på vilken slutlig skatt man har. 

Innan du beställer 

Det är alltid klokt att ta en första kontakt med flera hantverkare, att lyssna till andras erfarenheter och att diskutera igenom hur jobbet ska utföras innan du bestämmer dig. Det finns ett formulär för åtaganden av bland annat reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten där du som enskild konsument är beställare - "Hantverkarformulär 09 (tidigare RO-formulär).  Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund står gemensamt bakom det. Mittbygge rekommenderar starkt att du använder det formuläret för att skriva avtal.

Innan ni kommer överens bör du kontrollera att företaget kan och vill fakturera på det sätt som krävs för att du ska kunna utnyttja skatteavdraget.

Några fallgropar

Husavdraget har gjort det väldigt populärt att anlita hantverkare för reparations- och ombyggnadsarbeten. Men systemet är nytt (dagens regler gäller sedan 1 juli 2009) och varken husägare eller företag som kan utföra tjänsterna har vant sig vid hur det fungerar. Läs om några fallgropar, så är chansen att bli nöjd på sikt större!

Kan du utnyttja 50 000 kronor?

En del reklam och artiklar har gett intrycket att vem har rätt till ett "bidrag" på 50 000 kronor per år för ROT-arbeten man beställer. Det stämmer inte. Du måste komma ihåg att det handlar om en skattereduktion. Skatteminskningen kan aldrig gälla ett större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt, och det först efter skattereduktion för flera andra ändamål. Störst av dessa är i allmänhet reduktioner för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital (till exempel för räntor på bolån). Om du efter detta inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen för ROT-avdrag mot kommer du senare att bli återbetalningsskyldig.

Skatteverkets webbplats har tydlig information om hur det fungerar och program som hjälper dig räkna ut hur stort belopp du i verkligheten kan utnyttja för husavdraget. Ganska många personer med normal inkomst eller pension och ett hus med räntekostnader får mindre utrymme än 50 000 kronor.

Se därför över din ekonomi och gör en uträkning av hur stor reduktion du verkligen kan få innan du avtalar med hantverkarna!

Flera jobb under samma år?

Du kanske vill göra flera mindre projekt under en tid, och samarbetar med olika hantverkare.  Då blir det viktigt att ta ställning till vilka arbeten som ska utföras och betalas under samma år, och att hålla reda på hur stort sammanlagt avdrag du hittills har ansökt om.

Att hålla reda på att du inte begär avdrag för mer än vad som går att få är ditt eget ansvar, men om du är osäker om vad du hittills har begärt kan du få snabbt besked från Skatteverket. Ring Skatteupplysningen, telefon 0771-567 567! Företagen som du anlitar kan inte få uppgifter som gäller din deklaration från Skatteverket. Däremot kan de be dig att ta reda på det, och intyga att du har rätt till avdraget.

Tänk på att hantverkaren ska få en del ersättningen för arbetet han gör åt dig från Skatteverket, och att han naturligtvis vill få de pengarna snabbt. Om han inte kan få det ska han skicka en kompletterande faktura till dig. Det är tidsödande, och kan kännas trist för alla inblandade.

Om jag även utnyttjar ”hushållsnära tjänster”…

Reglerna om skatteavdrag för ”hushållsnära tjänster” (städarbete, gräsklippning, barnpassning med mera) har samordnats med reglerna för ”ROT-arbeten”. Tjänsterna brukar nu tillsammans kallas för ”husarbete”. Det maximala avdrag du har rätt att göra, 50 000 kronor per person och år, gäller de båda typerna av tjänster tillsammans. 

Om du vill göra skatteavdrag för båda hushållsnära tjänster och ROT-arbeten samma år så måste du hålla reda på vilka summor du kommer upp i sammantaget, och inte begära skatteavdrag för mer än du har rätt till. Annars kommer du senare att bli återbetalningsskyldig.

Gör gärna en uträkning av hur stor reduktion du kan få innan du avtalar om ROT-arbeten! Om du är osäker om hur stort avdrag som hittills har redovisats kan du också få snabbt besked om det från Skatteverket. När du anlitar hantverkarna kan ni komma överens om att ”lagom” mycket av arbetskostnaden ska redovisas till Skatteverket som husarbete, utifrån bland annat hur stort avdrag för hushållsnära tjänster du räknar med att göra under året.

Ansökan om skatteavdrag för ”hushållsnära tjänster” ska göras på annat sätt än för ROT-arbeten.

(Källa: www.mittbygge.se, som ger stöd till privatpersoner genom byggprocessen)