Logo_Gasebacken

Rut
Rot

Hyresförhandlingar

Vi förhandlar med Hyresgästföreningen med syftet att få den hyra per kvadratmeter som fastigheten förtjänar. Vi förhandlar för stora bestånd, enskilda fastigheter och bostadsrättsföreningar.
HGF
En uppgörelse med HGF är viktig även då man förvärvar en fastighet.

Tidigare förhandlingsprotokoll ärver man som ny ägare!
Därför är det av yttersta vikt att stämma av med HGF innan man köper en fastighet. Har den tidigare ägaren följt förhandlings-ordningen? Eller har den tidigare ägaren överträtt det som protokollförts?

Om en tidigare ägare har höjt hyrorna utanför protokollet och därmed brutit mot förhandlingsordningen så kan den nya ägaren bli skyldig att återbetala eventuella överhyror retroaktivt till befintliga och utflyttade hyresgäster som berörts av den otillåtna höjningen.

Detta gäller även vid övertaganden från staten och instutitioner. Såsom konkursförvaltare, låneinstitut och banker.

Låt oss ta hand om det!