Logo_Gasebacken

Rut
Rot

Byggnation
Bygge

Vi bygger nytt i och utanför
fastigheten. Vi bygger om och inreder råvindar, vi anlägger trädgårdar och utför rivningsarbeten.

I vårt dagliga arbete så renoverar vi lägenheter, installerar kök, lägger golv, målar, bygger altaner. Installerar VVS, el, badrum och kök. Vi renoverar fasader, trapphus, allmänna utrymmen och vi utför markarbeten.

Vi gör allt som krävs för att förvalta en fastighet och höja dess intäkter och värde.

Vi jobbar även med privatpersoner som beställer ROT-avdragsjobb, se under rubriken ROT i menyn till vänster. Just nu så utökar vi den verksamheten till Småland. bland annat med en annonskampanj i Jönköpings Posten.

Kontakta oss gärna för offert på enskilda eller större uppdrag.