Logo_Gasebacken

Rut
Rot

Förvaltning av Bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder totalförvaltning av Bostadsrättsföreningar. Ekonomisk- och teknisk förvaltning samt byggnation och övriga tjänster.

Ekonomisk förvaltning:Brf

• Fakturaattest
• Hyres- och avgiftsavisering
• Bokföring
• Posthantering
• Löne- och arvodeshantering
• Budget och årsredovisning
• Likviditetsplanering
• Skatter och myndighetsrapporter
• Lägenhetsförteckning och pantregister
• Krav- och inkassohantering
• Juridisk rådgivning
• Medverkan på föreningsstämma
• Hyresförhandling med hyresgäster/HGF

Teknisk förvaltning:

• Inre och yttre skötsel av allmänna utrymmen
• Trädgårdsskötsel
• Driftsövervakning av tekniska installationer
• Trappstädning
• Snöskottning
• Felanmälan och beredskap - Jourservice

Byggnation & övriga tjänster:

• Ombyggnationer och tillbyggnader
• Renoveringar
• Underhållsplan
• Energideklaration
• OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Kontakta oss gärna för offert på enskilda eller större uppdrag.